สรรสร้างเครือข่ายแห่งพลัง (Creating energetic network )

network

          “ในภาพยนตร์  Lunch Box เมนูต้องมนต์รัก เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายที่มีพลังในยุคนี้ได้อย่างไร”

คำถามนี้ เป็นคำถามสำคัญของเวที สรรสร้างเครือข่ายแห่งพลัง หรือ   Creating energetic network   ที่ต้องนำไปครุ่นคิดต่อเพื่อสนทนากันให้ตกผลึก

เพราะเราอยู่ในโลกแห่งเครือข่าย ที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายพึ่งพิงอิงอาศัย และเชื่อมโยงกันและกันอย่างไม่สิ้นสุด ในโลกแบบนี้ การจัดการและสั่งการจากศูนย์กลาง และใช้มาตรฐานกลาง ไม่อาจรับมือกับปัญหา ที่มีความสลับซับซ้อนและหลากหลายในแต่ละพื้นถิ่นได้ หนำซ้ำ ความพยายามที่จะจัดการจากศูนย์กลางแบบเป็นมาตรฐานเดียว จะยิ่งทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอีก

Read MoreNo comments

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ “การพนัน อำนาจ ท่ามกลางกระแสปฏิรูป”

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัดประชุมวิชาการประจาปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง

“การพนัน อำนาจ ท่ามกลางกระแสปฏิรูป” 

ในการนี้ ศูนย์ฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

การปร...

Read More

ไทยไปไกลใกล้แชมป์คอร์รัปชัน

รายการน่าสนใจจากทีวีไทย ออกอากาศทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ | 14.00 และ 21.00 |

 

ชุดคอร์รัปชัน

 

 

 

Share
Read More

ปฏิบัติการสร้างฝันให้เป็นจริง (Project of Hope) สภาประชาชน : รากแก้วประชาธิปไตย

โดย CitizenK 

ปัจจุบัน แนวคิด สภาประชาชนเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อน โดยเฉพาะที่มาของผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในสภา สภาในลักษณะนี้สำคัญก็จริง แต่เราก็ไม่ควรลืมลักษณะของสภาประชาชนอีกแบบหนึ่ง — organic people’s assembly — ซึ่งอาจสำคัญและยั่งยืนมากกว่า สภาประชาชน ที่มีการเสนอว่า จะมีจำนวน 400 คน ด้วยซ้ำ

“คำว่าประชาธิปไตยนั้น มักจะเข้าใจความหมายกันผิดๆ ประชาธิปไตยแปลว่า ประชาชนเป็นใหญ่ ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ปกครองโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ประชาธิปไตยที่เราเห็นอยู่นี้ส่วนใหญ่ก็โดยประชาชน แต่ขาดหลักการ เพื่อประชาชน เพราะพวกชนะเลือกตั้ง มักละทิ้งหลักการเพื่อประชาชนไปเสีย กลายเป็นเพื่อตนเองและเพื่อนพ้องไปฉิบ”  คำกล่าวของรัฐบุรุษ ปรีดี พนมยงค์

Read More

กลียุคแห่งข้อมูลข่าวสาร

โดย กรรณจริยา สุขรุ่ง

กลียุคแห่งข้อมูลข่าวสาร

ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เขียนเมื่อสองปีที่แล้ว จะยิ่งจริงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

“เรากำลังอยู่ในกลียุคแห่งข้อมูลข่าวสาร”  รสนา โตสิตระกูล เมื่อสิ่งที่เห็นอาจไม่จริง และสิ่งที่จริงอาจยังมองไม่เห็น เราจะอยู่กันอย่างไรในโลกที่เสมือนจริงเช่นนี้

ผู้เขียนได้รับรู้จากแหล่งข่าวหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากการรายงานข่าวของสื่อที่ให้ข้อมูลไม่เป็นจริง หรือบิดเบือนไป จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ผลกระทบก็ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกกล่าวถึง และผู้รับสารที่เชื่อความที่ได้อ่าน ได้ฟังไป เพิ่มพูนความชิงชัง แยกขั้วกันมากขึ้น

Read More

ข้อควรคำนึงต่อกระบวนการสร้างสภาประชาชน‏‏

_DSC0707resize..

ถึงพี่น้องและมิตรสหายทุกคน

ก่อนอื่นขอขอบคุณพวกเราที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง “สภาประชาชน”(ชั่วคราว เป็นทางการในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน)  และความเห็นต่อ “สภาประชาชนหรือสมัชชาประชาชน (ไม่เป็นทางการ  เป็นธรรมชาติ และอยู่ถาวรควบคู่สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของพรรคการเมือง)  เพื่อให้พวกเราได้เข้าใจเป้าหมายสูงสุดของหลักการ และแนวคิดเรื่องการสร้างสภาประชาชนที่เป็นทางการ  และสภาประชาชนระดับจังหวัด  ผมอยากให้เราได้อ่านงานแปลชิ้นหนึ่งที่เขียน โดยจอห์น แมคไนท์ผู้เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ประธานาธิบดีในช่วงที่ลงมาทำงานชุมชนที่เมือง ชิคาโก เมื่อ ๒๐ปีก่อน (อ่านบทความ “เก้าอี้ ๔ ขา” ....

Read More

ประชาชนใฝ่ฝันอะไร

66675216f

“สภาประชาชน” ผู้คนรู้สึกและมีความเห็นกับเรื่องนี้ไปต่าง ๆ นานา ตามประสบการณ์ ความเชื่อ ความรู้ การให้ความหมายและตีความของตน หลายคนรู้สึกว่าเรื่องนี้คือทางออกสู่อนาคต “ฟ้าสีทอง ผ่องอำไพ ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” ในขณะที่อีกหลายคนยังแคลงใจว่าเรื่องนี้ทำได้หรือ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ อีกหลายคนขัดใจกับการนำเสนอสิ่งนี้

เป็นเรื่องที่ดี ที่ “สภาประชาชน” ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้แสดงความรู้สึก ความเห็น ข้อกังวลและคำถามต่าง ๆ แม้ยังไม่เกิดสภาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมก็ตาม เพราะหนึ่งในเจตนำนงสำคัญของสภาประชาชน คือ ชักชวนให้ผู้คนทั้งหลายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันความหวัง ความฝัน เพื่อนำไปสู่การออกแบบสภาประชาชน ที่รับใช้สังคมไทยโดยส่วนรวม และร่วมกันลงมือทำในส่วนที่จะร่วมสร้างสังคมดี ที่ทุกคนปรารถนาจะอยู่ร่วมกัน

อาจารย์ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ แห่งสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (CivicNet) ได้ให้สัมภาษณ์โพสต์ทูเดย์ ออน์ไลน์เรดิโอ (posttodayradio) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในบางประเด็นเกี่ยวกับ “สภาประชาชน”

Read More

ว่าด้วยจังหวัดจัดการตนเองในสถานการณ์พิเศษ

๑. จากการศึกษาทฤษฎีไร้ระเบียบหรือทฤษฎีโกลาหล (Chaos theory) ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ พบว่า ในระบบที่มีพลวัตสูง (highly system dynamic) พบว่าการเคลื่อนของเหตุการณ์ๆ หนึ่ง โดยกลุ่มบุคคลเล็กๆ จำนวนหนึ่ง พบว่า ในระบบที่กำลังอ่อนไหว เปราะบาง และพลิกผันง่าย

เหตุการณ์เล็กๆดังกล่าวสามารรถพัฒนาเป็นพลังเพิ่มทวีคูณ (reinforcing feedback) สร้างแรงกระเพื่อมทำให้เกิดผลสะเทือนใหญ่ได้ทั้งระบบ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบทั้งมวลได้ เราเรียกเหตุการณ์นี้ว่า พลังผีเสื้อกระพือปีก (butterfly effect) โดยหลักทฤษฎี สถานการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นบนรอยต่อระหว่างระบบเก่าที่กำลังจะเสื่อมสลายและระบบใหม่ที่รอคอยจะผุดบังเกิด (emerging) สถานการณ์เช่นนี้ในทางทฤษฎีไร้ระเบียบเรียบกว่า “ช่วงเปลี่ยนผ่าน (phase transition)”

Read More

สภาประชาชน/ สมัชชาประชาชน

สภาประชาชน/ สมัชชาประชาชน

เมื่อแผ่นดินไทยกำลังเดินก้าวมาสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ และจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าของประชาชนชาติต่างๆทั่วโลก ในการใช้จังหวะและโอกาสพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะเป็นการสถาปนาโครงสร้าง กระบวนการ และรูปแบบของประชาธิปไตยอย่างมีวิจารณญาณ (Deliberative Democracy) ซึ่งจะทะลวงออกนอกกรอบประชาธิปไตยของนักการเมืองและพรรคการเมือง (โดยเฉพาะนักการเมืองที่มีเงินและใช้เงินเป็นอำนาจในการเลือกตั้งเพื่อขึ้นมาปกครองประเทศ (Plutocracy))...

Read MoreNo comments

สวดมนต์

ถึงพี่น้องและมิตรสหายทุกคน

จากบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพสูงสุดของผู้นำ เมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างใหญ่หลวง และผู้นำก็ต้องการขวัญกำลังใจ เพื่อให้ตนเองขจัดความลังเล สงสัย ไม่แน่ใจ ให้หมดออกจากใจของตน  พร้อมกับเปิดรับพลังใจจากสั่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือ   อีกทั้งตั้งจิตอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณของบรรพบุรุษ ให้การสนับสนุนการลงมือทำ เพื่อความดีงามให้เกิดขึ้น… และได้เคยยกตัวอย่างกรณีของท่านมหาตมะคานธี ในยามที่ท่านรู้สึกท้อแท้ หมดหวัง หมดกำลังใจและอ่อนเปลี้ยเพลียแรง ท่านก็จะเอาโศลกภควัทคีตา (บทเพลงขับขานบูชาพระผู้เป็นเจ้า) มาอ่านดังๆ ให้เสียงที่ตนเองเปล่งออกมาก้องกังวานย้อนกลับเข้ามาภายในใจของตน ทำให้ท่านมหาตมะคานธีมีพลังฮึดสู้ขึ้นมาใหม่ เกิดความสว่างไสวในดวงใจ และมีความองอาจ กล้าหาญ ในการต่...

Read More