30 Seconds ฉบับเดือนตุลาคม Great Servant Leadership

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

Great Servant Leadership – ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้นำทางเราในเรื่องภาวะผู้นำ ที่เราควรจะเรียนรู้ ศึกษา และปฏิบัติตัวตามรอยพระยุคลบาท

 

Share
Read More

สัมภาษณ์พิเศษ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (ตอนที่ 2 จบ)

Vedio ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

ความเดิมจากตอนที่ 1 อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ กล่าวถึงหลักสูตรทั้ง 5 วิชา นี้ได้แนวคิดมาจาก ปีเตอร์ เซงเก้ ในหนังสือ The Fifth Discipline (วิชาที่ 5) และมีโอกาสไปฝึกอบรม 2 หลักสูตรพื้นฐาน รวมไปถึงเวทีอื่นๆ ที่เซงเก้เคยร่วมกระบวนการ สิ่งที่สนใจ คือ คิดว่าเป็นวิชาที่สมบูรณ์ที่สุดในการสร้างองค์กรเรียนรู้ ในการสร้างชุมชนที่มีปณิธาน...

Read More

สัมภาษณ์พิเศษ – ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (ตอนที่ 1)

Vedio ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

สัมภาษณ์พิเศษ : อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรการอบรมทั้ง 5 วิชา ในโครงการภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ และการตั้งเงือนไขในการมาเรียนร่วมกันเป็นทีม

 

Share
Read More

30 Seconds

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

เปิดตัวจดหมายข่าวออน์ไลน์ใหม่ล่าสุด 30 Seconds ของโครงการภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ ที่จะทำหน้าที่หล่อเลี้ยงพลังการเรียนรู้การพัฒนาชีวิตและงานของผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรม และผู้ที่สนใจเพื่อความเจริญงอกงามไปด้วยกัน

เนื้อหาในฉบับนี้เป็นการเปิดตัวโครงการภายใต้ชื่อ “เปิดสนามการเรียนรู้ – open space” และเปิดใจผู้จัดการโครงการ /ผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรและการเปลี่ยนบทบาทมาเป็นทีมสนับสนุนการเรียนรู้ / แนะนำหนังสื...

Read More

เรือจ้าง สายน้ำ และการฟังของเรา

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

ที่มา https://leadersbyheartblog.wordpress.com/

เช้าวันที่สามของการอบรมคิดกระบวนระบบ เรานั่งสมาธิ หลับตา กายนิ่ง เพื่อนำพาใจให้สงบ เมื่อกายและใจนิ่งสักพัก ทีมพี่เลี้ยงอ่านความบางตอนจากวรรณกรรมคลาสสิก “สิทธารถะ” โดย เฮอร์มานน์ เฮสเส

ความตอนที่เลือกมาอ่าน คือ “คนแจวเรือจ้าง” เป็นการพบกันและสนทนาระหว่าง สิทธารถะกับวาสุเทพ ชายแจวเรือจ้าง

หลังจากนั้น ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกที่ได้รับจากการฟังข้อความนี้

เราคิดว่าเรารู้แลมองคนทะลุ เวลาใครพูดอะไรให้เราฟัง เรารีบสอน บอก ด้วยความหวังดี แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นในทางตรงกันข้าม ตอนนี้เข้าใจแล้วว่า เราต้องฟังอย่างวาสุเทพ
สะกิดใจการฟังสายน้ำ ตัวเองได้ประสบการณ์จากน้ำ เมื่อวานลงเล่นน้ำและทดลองทำท่าไทเก๊กที่อาจารย์ฉั่ว (ศรชัย) สอน รู้สึกว่า สายน้ำสัมพันธ์กับเรา สายน้ำมีคลื่นพลัง ทำให้เรานิ่ง เหมือนกับเราส่งถ่ายพลังซึ่งกันและกัน ความเคลื่อนไหวของพลังในตัวเราถ่ายทอดสู่น้ำและน้ำสู่เรา

Read More

เมื่อใจโยงใยถึงกัน ความมหัศจรรย์ก็บังเกิด (When we connect, miracles happen.)

บทความ

“นี่ไม่ใช่การปาฐกถาหรือการบรรยาย สิ่งที่อาตมาทำคือ การแบ่งปันจากหัวใจ นำเอาประสบการณ์จากหัวใจคำสอนของครูบาอาจารย์ ที่ได้รับการเรียนรู้สั่งสอนมาถ่ายทอดให้พวกเรา ดังนั้น ขอให้มีสติ ใส่ใจ ในการฟัง ไม่ใช่ฟังด้วยหู แต่ด้วยตา ใจ สมอง แล้วจะได้ยินมากกว่าคำพูด”

maxresdefault

ดิฉันไม่ใช่พิธีกรโดยอาชีพ แต่ก็มักได้รับการทาบทามให้ทำหน้าที่นี้อยู่หลายครั้ง โดยเพื่อนในแวดวงเอ็นจีโอ องค์กรจิตอาสา และองค์กรภาคประชาสังคม โดยมาก ดิฉันจะบ่ายเบี่ยง ด้วยเกรงว่าจะทำได้ไม่ดีและแนะนำให้เพื่อนๆ ติดต่อผู้ที่ดิฉันเห็นว่าเป็นมืออาชีพมากกว่า แต่ในครั้งนี้ ดิฉันเลือกที่จะท้าทายตัวเองและน้อมรับคำเชิญจากโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา ทั้งๆ ที่มีความหวาดหวั่นในใจและกังวลมากมาย

Read More

สรรสร้างเครือข่ายแห่งพลัง (Creating energetic network )

บทความ

          “ในภาพยนตร์  Lunch Box เมนูต้องมนต์รัก เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายที่มีพลังในยุคนี้ได้อย่างไร”

คำถามนี้ เป็นคำถามสำคัญของเวที สรรสร้างเครือข่ายแห่งพลัง หรือ   Creating energetic network   ที่ต้องนำไปครุ่นคิดต่อเพื่อสนทนากันให้ตกผลึก

เพราะเราอยู่ในโลกแห่งเครือข่าย ที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายพึ่งพิงอิงอาศัย และเชื่อมโยงกันและกันอย่างไม่สิ้นสุด ในโลกแบบนี้ การจัดการและสั่งการจากศูนย์กลาง และใช้มาตรฐานกลาง ไม่อาจรับมือกับปัญหา ที่มีความสลับซับซ้อนและหลากหลายในแต่ละพื้นถิ่นได้ หนำซ้ำ ความพยายามที่จะจัดการจากศูนย์กลางแบบเป็นมาตรฐานเดียว จะยิ่งทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอีก

Read More

กลียุคแห่งข้อมูลข่าวสาร

บทความ

โดย กรรณจริยา สุขรุ่ง

กลียุคแห่งข้อมูลข่าวสาร

ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เขียนเมื่อสองปีที่แล้ว จะยิ่งจริงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

“เรากำลังอยู่ในกลียุคแห่งข้อมูลข่าวสาร”  รสนา โตสิตระกูล เมื่อสิ่งที่เห็นอาจไม่จริง และสิ่งที่จริงอาจยังมองไม่เห็น เราจะอยู่กันอย่างไรในโลกที่เสมือนจริงเช่นนี้

ผู้เขียนได้รับรู้จากแหล่งข่าวหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากการรายงานข่าวของสื่อที่ให้ข้อมูลไม่เป็นจริง หรือบิดเบือนไป จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ผลกระทบก็ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกกล่าวถึง และผู้รับสารที่เชื่อความที่ได้อ่าน ได้ฟังไป เพิ่มพูนความชิงชัง แยกขั้วกันมากขึ้น

Read More

เมื่อเราเผชิญหน้ากับ choice point (จุดที่ตัดสินใจ)และ touch point (จุดสัมผัส)

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

ถึงพี่น้องและมิตรสหายทุกคน

ถ้าพวกเรายังจำกันได้พวกมิตรสหายเก่าๆที่เคยร่วมเวทีกับผมตั้งแต่ปี๒๕๔๑ เราได้รวมตัวกันจัดเวที “กอบบ้าน กู้เมือง” และต่อมาก็ได้ร่วมทำงานในโครงการ SIFกับ อเนก นาคะบุตร และอาจารย์ไพบูลย์ เราได้เรียนรู้ร่วมกันในการกอบกู้บ้านเมืองในมิติของเศรษฐกิจภาคชุมชนอันนำไปสู่ระลอกคลื่นแห่งการตื่นตัวด้านงานประชาสังคมและจิตอาสาของจังหวัดต่างๆ  และมีคนออกมาทำงานด้านสังคมนับหมื่นคน

Read More