30 Seconds ฉบับเดือนตุลาคม Great Servant Leadership

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

Great Servant Leadership – ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้นำทางเราในเรื่องภาวะผู้นำ ที่เราควรจะเรียนรู้ ศึกษา และปฏิบัติตัวตามรอยพระยุคลบาท

 

Share
Read More

สัมภาษณ์พิเศษ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (ตอนที่ 2 จบ)

Vedio ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

ความเดิมจากตอนที่ 1 อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ กล่าวถึงหลักสูตรทั้ง 5 วิชา นี้ได้แนวคิดมาจาก ปีเตอร์ เซงเก้ ในหนังสือ The Fifth Discipline (วิชาที่ 5) และมีโอกาสไปฝึกอบรม 2 หลักสูตรพื้นฐาน รวมไปถึงเวทีอื่นๆ ที่เซงเก้เคยร่วมกระบวนการ สิ่งที่สนใจ คือ คิดว่าเป็นวิชาที่สมบูรณ์ที่สุดในการสร้างองค์กรเรียนรู้ ในการสร้างชุมชนที่มีปณิธาน...

Read More

สัมภาษณ์พิเศษ – ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (ตอนที่ 1)

Vedio ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

สัมภาษณ์พิเศษ : อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรการอบรมทั้ง 5 วิชา ในโครงการภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ และการตั้งเงือนไขในการมาเรียนร่วมกันเป็นทีม

 

Share
Read More

30 Seconds

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

เปิดตัวจดหมายข่าวออน์ไลน์ใหม่ล่าสุด 30 Seconds ของโครงการภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ ที่จะทำหน้าที่หล่อเลี้ยงพลังการเรียนรู้การพัฒนาชีวิตและงานของผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรม และผู้ที่สนใจเพื่อความเจริญงอกงามไปด้วยกัน

เนื้อหาในฉบับนี้เป็นการเปิดตัวโครงการภายใต้ชื่อ “เปิดสนามการเรียนรู้ – open space” และเปิดใจผู้จัดการโครงการ /ผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรและการเปลี่ยนบทบาทมาเป็นทีมสนับสนุนการเรียนรู้ / แนะนำหนังสื...

Read More

เรือจ้าง สายน้ำ และการฟังของเรา

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

ที่มา https://leadersbyheartblog.wordpress.com/

เช้าวันที่สามของการอบรมคิดกระบวนระบบ เรานั่งสมาธิ หลับตา กายนิ่ง เพื่อนำพาใจให้สงบ เมื่อกายและใจนิ่งสักพัก ทีมพี่เลี้ยงอ่านความบางตอนจากวรรณกรรมคลาสสิก “สิทธารถะ” โดย เฮอร์มานน์ เฮสเส

ความตอนที่เลือกมาอ่าน คือ “คนแจวเรือจ้าง” เป็นการพบกันและสนทนาระหว่าง สิทธารถะกับวาสุเทพ ชายแจวเรือจ้าง

หลังจากนั้น ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกที่ได้รับจากการฟังข้อความนี้

เราคิดว่าเรารู้แลมองคนทะลุ เวลาใครพูดอะไรให้เราฟัง เรารีบสอน บอก ด้วยความหวังดี แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นในทางตรงกันข้าม ตอนนี้เข้าใจแล้วว่า เราต้องฟังอย่างวาสุเทพ
สะกิดใจการฟังสายน้ำ ตัวเองได้ประสบการณ์จากน้ำ เมื่อวานลงเล่นน้ำและทดลองทำท่าไทเก๊กที่อาจารย์ฉั่ว (ศรชัย) สอน รู้สึกว่า สายน้ำสัมพันธ์กับเรา สายน้ำมีคลื่นพลัง ทำให้เรานิ่ง เหมือนกับเราส่งถ่ายพลังซึ่งกันและกัน ความเคลื่อนไหวของพลังในตัวเราถ่ายทอดสู่น้ำและน้ำสู่เรา

Read More

เมื่อเราเผชิญหน้ากับ choice point (จุดที่ตัดสินใจ)และ touch point (จุดสัมผัส)

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

ถึงพี่น้องและมิตรสหายทุกคน

ถ้าพวกเรายังจำกันได้พวกมิตรสหายเก่าๆที่เคยร่วมเวทีกับผมตั้งแต่ปี๒๕๔๑ เราได้รวมตัวกันจัดเวที “กอบบ้าน กู้เมือง” และต่อมาก็ได้ร่วมทำงานในโครงการ SIFกับ อเนก นาคะบุตร และอาจารย์ไพบูลย์ เราได้เรียนรู้ร่วมกันในการกอบกู้บ้านเมืองในมิติของเศรษฐกิจภาคชุมชนอันนำไปสู่ระลอกคลื่นแห่งการตื่นตัวด้านงานประชาสังคมและจิตอาสาของจังหวัดต่างๆ  และมีคนออกมาทำงานด้านสังคมนับหมื่นคน

Read More

วงสนทนา — แหล่งปฏิกรความรู้ และพลังอำนาจของพลเมือง

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

บางส่วนจากบล๊อคโอเคเนชั่น โดย CitizenK  <<<<< คลิก

“การสร้างพลังอำนาจพลเมือง คือ การหล่อเลี้ยงและเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ในตัวเอง และในกันและกัน — มนุษย์ที่เคารพตัวเอง ให้เกียรติผู้อื่น รับฟังกันและกัน พูดกันด้วยความรับผิดชอบ และกระทำการทั้งปวงด้วยความรู้สึกห่วงใยในส่วนรวม เพราะเห็นตนอยู่ในส่วนรวมนั้นด้วย”

06 

ในเวทียกระดับประสบการณ์การเคลื่อนไหวท้องถิ่นจัดการตนเอง เราพูดกันถึง อำนาจพลเมืองที่จะเป็นกำลังในการสร้างสังคม แต่อะไรคืออำนาจของพลเมือง ? อำนาจของพลเมืองอยู่ตรงไหน ? เราจะสร้างหรือหล่อเลี้ยงอำนาจพลเมืองได้อย่างไร ? เหล่านี้เป็นคำถามสำคัญที่เราร่วมกันแสวงหาคำตอบ

และหนึ่งคำตอบที่เราพบในเรื่องอำนาจนั้น ง่าย ธรรมดา และใกล้ตัวอย่างยิ่ง

“เวทีนี้แปลกกว่าเวทีอื่น ๆ ที่ผมเคยไป เป็นเวทีแรกที่ง่วงไม่ได้ หลับไม่ลง”  ข้าราชการวัยเกษียณปันความรู้สึก ที่เข้าร่วมการอบรมเรียนรู้กับอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เป็นครั้งแรก  “เวทีอื่น ๆ เราไปฟังเขาพูด รับเงินค่ารถ แล้ว กลับบ้าน แต่เวทีนี้ เราได้พูดตั้งแต่วันแรกเลย มีหนังดี ๆ ให้ดูแล้วมาคุยกันอีกด้วย”

Read More

เมื่ออดีต คือ ความมั่นคงของอนาคตแม่กลองและของชาติ

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

 

“ประชาธิปไตยที่เป็นระบบเลือกตั้ง มีแพ้ มีชนะ แต่ประชาธิปไตยภาคประชาชน เราทุกคนชนะ อย่างเช่นวันนี้ เรามีความสุขร่วมกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน แบ่งปันและดูแลกันและกัน คุยกันเรื่องส่วนรวมเพื่อความสุขร่วมกัน”

ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ในงาน “การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการจัดการความมั่นคงของตนเอง” วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อุทยาน ร. ๒ สมุทรสงคราม

แม่กลอง ฉันรู้จักเมืองนี้ผ่านบทเพลง “มนต์รักแม่กลอง” เพียงชื่อก็ทำให้คิดว่า แม่กลองคงมีมนต์ขลังอะไรบางอย่างที่สะกดใจให้ “รัก”

ฉันมีโอกาสได้รู้จักมักคุ้นกับคนแม่กลองหลายวาระ โดยมากก็ในการอบรมสัมมนา ทุกคนที่ฉันพบทำให้ฉันสงสัยว่า เหตุใดชาวแม่กลองจึงรักสายน้ำแม่กลอง หวงแหนแผ่นดิน และมีพลังมุ่งมั่นรักบ้านเกิด (คนกรุงเทพน้อยคนที่จะเรียกตัวเองว่า เป็นชาวแม่น้ำเจ้าพระยา)

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๗ และ ๑๘ มกราคม ฉันได้ไปเยือนชาวแม่กลองอีกครั้งถึงถิ่น และได้แจ้งแก่ใจว่า อะไรคือมนต์รักของแม่กลอง

Read More

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (ภาคใต้)

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

(กล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงการ ทำเจตจำนงค์และบริบทของเวทีให้กระจ่างชัด ก่อนเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนฯ)

วันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ มูลนิธิการเรียนรู้พัฒนาประชาสังคม โดยอ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในโครงการเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคประชาชน โดยการสนับสนุนของสำนักงานปฏิรูป ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดยเหตุผลในการจัดโครงการ คือ

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จะย่างเข้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  อันเป็นปีที่เวียนบรรจบครบรอบ ๔๐ ปี วีรชน ๑๔ ตุลาฯ  ถ้านับเป็นวัยของคนคนหนึ่ง  ต้องถือว่าเข้าสู่วัยสำคัญของชีวิต ที่มีทั้งประสบการณ์อันโชกโชน และยังมีพลังงานในการทำงานในอนาคตอีกสองสามทศวรรษหน้า

Read More