ทำไมบทบาทของปัญญาชนสาธารณะจึงเสื่อมถอยลง?

เรื่องราวน่ารู้

แปลโดย ภัควดี  จาก Benedict Anderson, “Why is the role of Public Intellectuals in decline?”

ปาฐกถาเพื่อฉลองวาระครบรอบ 10 ปีโครงการ Public Intellectuals Project ของ Nippon Foundation ที่มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila, 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ที่มาของบทความ

ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเพลิดเพลินกับการอ่านเอกสารวิชาการ ประจำปีของมูลนิธิ Nippon Foundation งานเขียนส่วนใหญ่ให้ความรู้เปิดหูเปิดตา ไม่ใช่แค่ในด้านคุณภาพเท่านั้น แต่ ยังรวมถึงความกว้างขวางในการเปรียบเทียบ และประตูที่เปิดออกสู่เครือข่าย ประชาชนมากมายหลายเครือข่าย ซึ่งใส่ใจเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของนโยบายรัฐที่ มีมากมายเป็นบัญชีหางว่าว กระนั้นก็ตาม โดยรวมแล้ว งานเขียนเหล่านี้สะกิดความไม่สบายใจบางอย่างขึ้นมาในใจผม คงเป็นเพราะผมเคยใช้เวลาหลายปีใน มหาวิทยาลัย ในฐานะนักวิชาการที่เรียกกันว่า “นักรัฐศาสตร์”

Read More

การถอดบทเรียนสัมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข”

เรื่องราวน่ารู้

โครงการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

การถอดบทเรียนสัมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข”

วันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๓  ณ โรงแรมเกาะช้าง ทรอปิคานา จ.ตราด

ณ โรงแรมเกาะช้าง ทรอปิคาน่า เกาะช้าง จังหวัดตราด

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานจังหวัดตราด
จัดกระบวนการโดย อาจารย์ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ / มูลนิธิการเรียนรู้และ พัฒนาประชาสังคม

บทเกริ่นและการเดินทางสู่ตราด

ข้าพเจ้าออกเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดตราดด้วยความหวัง

ท่ามกลางความร้อนแรงทางการเมืองภายในประเทศ ความซบเซาทางเศรษฐกิจ และความรู้สึกที่เหมือนจะสิ้นหวังกับอนาคตของสังคม พวกเรายังมีความหวัง และรู้ว่ายังมีผู้คนอีกมากมายในประเทศนี้ที่มีความหวัง มีพลังและรอคอยที่จะสานต่อความหวังจากกันและกัน หรือรอที่จะได้รับการจุดประกายความหวังกลับขึ้นมาอีกครั้ง

Read More

กิจกรรมอาสาสมัคร จุดเริ่มต้นของพลเมืองอาสา

เรื่องราวน่ารู้

นิศานาถ โยธาสมุทร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายธนาคารชุมชน บมจ.ธนาคารกรุงไทย หัวเรี่ยวหัวแรงหลักของ “ชมรมกรุงไทยอาสา” และ “บางกอกฟอรั่ม” ให้สัมภาษณ์กับ “แอลดีไอทีวี” ถึงประสบการณ์ในการทำงานว่า

วันนี้ในจุดที่เรายืนอยู่ คือเราทำงานอยู่ในเมือง ทำงานเครือข่ายสานสัมพันธ์กับคนที่ทำงาน และก็กลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษาต่างๆ เชื่อมโยงถึงอาสาสมัครทั้งหลายที่เวลาเราทำงานนอกเหนือจากที่ประเทศชาติมี วิกฤติแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมกันแล้ว เรามีเครืออาสาสมัครซึ่งก็ผูกพันกันมาตั้งแต่เกิดสึนามิมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนกลุ่มนี้จะมาเจอกันก่อน แล้วก็ตรงไปที่ๆ มีภารกิจที่เราต้องไปปฏิบัติการร่วมกัน งานตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานสำหรับคนที่มาร่วมด้วยจิตใจให้กับส่วนรวม ซึ่งประเด็นก่อนที่เราจะก้าวไปมีส่วนร่วมกับคนที่มีจิตสำนึกความรับผิด ชอบต่อสาธารณะ ที่สามารถสังเคราะห์ เหตุและผลต่างๆ ได้ มันจะต้องผ่านกระบวนการทางจิตใจที่เขาเปิดประตูตัวเขาออกมาสู่การมีส่วนร่วม อย่างจริงใจ นอกเหนือจากภารกิจหน้าที่การงาน คือต้องมองว่าเราและตัวเองอยู่ตรงไหน และก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งตรงจุดนี้คิดกับตัวเองมานานว่าเราจะไปทำงานอะไรที่เหมาะ เราจะไปเป็นอะไรไปอยู่ตรงไหน

Read More

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

เรื่องราวน่ารู้

ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

นักวิจัย ชุดโครงการ MEAs Watch สกว.ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

3 มีนาคม 2552

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์ เครื่องสำอาง หรือยาต่างก็ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมเหล่านี้สร้างรายได้มหาศาลในแต่ละปี ผลักดันให้ธุรกิจด้านไบโอเทคขยายตัวสูงขึ้น ในปี ค.ศ.2006 บริษัทด้านไบโอเทคในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 73.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับในทวีปยุโรป สินทรัพย์ของบริษัทด้านไบโอเทคก็เพิ่มขึ้นเป็น 62.1 พันล้านยูโร การขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอเทคเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการขยายปริมาณการสำรวจทางชีวภาพ (Bioprospecting) ในประเทศต่างๆ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสมบูรณ์ เช่น ประเทศบราซิล อินเดีย และอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกา รวมทั้งประเทศไทย

Read More

ตลาดซื้อขายคาร์บอนภาคสมัครใจในภาคป่าไม้…เริ่มขึ้นแล้วในไทย

เรื่องราวน่ารู้

 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ : ชุดโครงการ MEAs Watch
3 พฤศจิกายน 2551

เมื่อ กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผมได้ไปที่ จ.สกลนคร แถวอำเภอกุดบากและอำเภอภูพาน เพื่อสำรวจศึกษาข้อมูลเรื่องการปลูกป่าเพื่อขายเป็นคาร์บอนเครดิตในตลาด คาร์บอนฯ แบบสมัครใจ (Voluntary Market) ที่ ผ่านมาเคยได้ยินข้อมูลมาหลายครั้งแล้วว่ามีกิจกรรมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต แบบนี้ในประเทศไทย แต่ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าดำเนินการอยู่ตรงจุดใด ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ก่อนจะไปเรื่องที่สกลนครขอกล่าวถึงเรื่องตลาดคาร์บอนฯ เพื่อเป็นข้อมูลความเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับ

Read More

องค์กรที่มีชีวิต (Living Organization)

เรื่องราวน่ารู้

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

HA National Forum ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2551 ใน theme ของการประชุมว่า “องค์กรที่มีชีวิต” (Living Organization) บางคนสงสัยว่าองค์กรจะมีชีวิตได้อย่างไร บางคนคิดว่าองค์กรมีชีวิตอยู่แล้วเพราะทุกคนในองค์กรล้วนมีชีวิต บางคนเห็นว่าน่าจะมุ่งไปที่ความมีชีวิตชีวา

Read More

ใครเป็นใครในการทำงานเป็นทีม

เรื่องราวน่ารู้

teamwork.jpgในการทำงานโครงการหนึ่งๆ เราเคยลองวิเคราะห์บทบาทที่เราต้องทำในงานชิ้นนั้นหรือไม่ ว่ามีงานด้านไหนที่เราต้องทำบ้าง แต่ละอย่างมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกันอย่างไร จากประสบการณ์ของคนทำงานมีการสรุปกันว่า ในการทำงานเป็นทีมซึ่งไม่ว่าในโครงการนั้นจะมีคนทำงานสักกี่คน แต่บทบาทหน้าที่หลักๆ ที่ต้องทำนั้นมีอยู่ประมาณ 5 ด้าน ดังนี้

Read More

คิดได้แล้ว ต้องคิดเป็นด้วย

เรื่องราวน่ารู้

** เรียบเรียงจากหนังสือ “หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ” เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) มูลนิธิโกมล คีมทอง

sixhat1.jpg

มนุษย์นั้นสามารถเอาชนะปัญหาและผ่านพ้นอุปสรรคได้ด้วยความคิด เราสามารถเรียนรู้ รู้จักและเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้ความคิดประกอบ ความคิดจึงเป็นนายเหนือเรา หากเรายึดติดกับความคิดแบบใดแบบหนึ่ง ศักยภาพในการคิดก็จะลดลง เราก็จะมีสายตาที่มองเห็นอะไรต่างๆ ได้เพียงสีเดียว แต่หากเราเปิดความคิดให้กว้างขึ้น พร้อมที่จะคิดได้หลายๆ แบบ ตามสถานการณ์ต่างๆ หรือ แม้แต่สถานการณ์เดียว แต่หากเรามองจากหลายๆ มุม เราก็จะสามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ได้เป็นอย่างดีเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) ได้นำเสนอ “วิธีคิด” เพื่อแสวงหาทางออกให้กับประเด็นต่างๆ ด้วยการไม่ตัดสินถูกผิด ไม่มุ่งเพียงแสวงหาความจริงอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ให้เราหาแนวทางหลายๆ แนวทาง หรือใส่หมวกหลายๆ สี เพื่อให้เห็นความแตกต่างของหลายๆ วิธีคิด ก่อนที่จะประมวลออกมาให้เป็นแนวทางที่ดีที่สุด

Read More

บทกลอนของเด็กอัฟริกัน ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก U.N.

เรื่องราวน่ารู้

จากวิทยาลัยวันศุกร์ วันที่ 9 พ.ย. 2550When I born, I black : เมื่อผมเกิด ผมผิวดำ When I grow up, I black : เมื่อผมโตขึ้น ผมก็ยังผิวดำอยู่

When I go in Sun, I black : เมื่อผมอยู่ใต้แสงแดด ผมก ็คงยังผิวดำ

When I scared, I black : เมื่อผมกลัว ผมก็ผิวดำ

When I sick, I black : เมื่อผมป่วย ผมก็ยังผิวดำ

Read More

การระดมพลังทางสังคมและการสื่อสารด้วยการปฏิบัติ (Social Mobilization and action Communication)

เรื่องราวน่ารู้

mobilization.jpgถ้าจะเอ่ยคำว่า Social Marketing หรือ การตลาดเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น Ngo ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน อาจจะยังนึกภาพได้ไม่ชัดเท่ากับภาคธุรกิจ เพราะคำว่า Social Marketing เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) รูปแบบหนึ่งที่ภาคธุรกิจนำมาใช้มากขึ้นในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ (Image Positioning) ของสินค้าและบริษัทผู้ผลิต ผ่านส่วนประสมทางการตลาด (4 P)[1] คือ Promotion (การส่งเสริมทางการตลาด)

ตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเจนของบริษัทที่นำกลยุทธ์ Social Marketing มาใช้เมื่อประมาณ 10 ปีมาแล้ว คือ บริษัทเซโรบอส ประเทศไทย ผู้ผลิตซุปไก่ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งในระยะแรกจะใช้วิธีการสนับสนุนเยาวชนผ่านกิจกรรมติวเข้มก่อนเอนทรานซ์ และในระยะหลังก็จะใช้วิธีการนำฝาขวดที่เป็นอลูมิเนียมกลับมา Reused เพื่อนำมาหลอมเป็นส่วนประกอบของขาเทียม โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นองค์กรการกุศล ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง

Read More