สัมภาษณ์พิเศษ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (ตอนที่ 2 จบ)

Vedio ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

ความเดิมจากตอนที่ 1 อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ กล่าวถึงหลักสูตรทั้ง 5 วิชา นี้ได้แนวคิดมาจาก ปีเตอร์ เซงเก้ ในหนังสือ The Fifth Discipline (วิชาที่ 5) และมีโอกาสไปฝึกอบรม 2 หลักสูตรพื้นฐาน รวมไปถึงเวทีอื่นๆ ที่เซงเก้เคยร่วมกระบวนการ สิ่งที่สนใจ คือ คิดว่าเป็นวิชาที่สมบูรณ์ที่สุดในการสร้างองค์กรเรียนรู้ ในการสร้างชุมชนที่มีปณิธาน...

Read More

สัมภาษณ์พิเศษ – ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (ตอนที่ 1)

Vedio ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

สัมภาษณ์พิเศษ : อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรการอบรมทั้ง 5 วิชา ในโครงการภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ และการตั้งเงือนไขในการมาเรียนร่วมกันเป็นทีม

 

Share
Read More