การถอดบทเรียนสัมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข”

เรื่องราวน่ารู้

โครงการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

การถอดบทเรียนสัมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข”

วันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๓  ณ โรงแรมเกาะช้าง ทรอปิคานา จ.ตราด

ณ โรงแรมเกาะช้าง ทรอปิคาน่า เกาะช้าง จังหวัดตราด

โดยการสนับสนุนของ สำนักงานจังหวัดตราด
จัดกระบวนการโดย อาจารย์ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ / มูลนิธิการเรียนรู้และ พัฒนาประชาสังคม

บทเกริ่นและการเดินทางสู่ตราด

ข้าพเจ้าออกเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดตราดด้วยความหวัง

ท่ามกลางความร้อนแรงทางการเมืองภายในประเทศ ความซบเซาทางเศรษฐกิจ และความรู้สึกที่เหมือนจะสิ้นหวังกับอนาคตของสังคม พวกเรายังมีความหวัง และรู้ว่ายังมีผู้คนอีกมากมายในประเทศนี้ที่มีความหวัง มีพลังและรอคอยที่จะสานต่อความหวังจากกันและกัน หรือรอที่จะได้รับการจุดประกายความหวังกลับขึ้นมาอีกครั้ง

ข้าพเจ้ารู้สึกว่า คณะของพวกเรา ทีมวิทยากรจากมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม นำโดย อาจารย์ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ปรารถนาจะต่อแรงใจ สานแรงฝันของเพื่อนร่วมชาติ

สำหรับข้าพเจ้าและทีมวิทยากร การสัมมนาเชิงปฏิบัตการใน “โครงการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข” ไม่ใช่แค่งาน แต่เป็นพันธกิจที่พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจทำ ด้วยหวังว่า เพื่อนผู้เข้ารับการอบรมในช่วงสั้น ๆ นี้จะได้รับแรงบันดาลใจ กำลังใจ แนวคิดที่จะนำไปแก้ปัญหาในท้องถิ่น สร้างสรรค์ชุมชนให้มีความสุข ร่มเย็นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เราจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศให้ผาสุกร่มเย็น มีการเมืองที่มั่นคงเป็นธรรม เศรษฐกิจที่เลี้ยงปากท้องเราได้ ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ และสังคมของเราปลอดภัยเอื้ออาทรกันและกัน

ระหว่างการเดินทางไปเกาะช้างซึ่งเป็นสถานที่การอบรม พวกเราได้ชื่นชมกับความงามในธรรมชาติของท้องทะเล ภูเขาเขียว คนตราดโชคดีที่อยู่ใกล้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นทั้งแหล่งอาหารและความบันเทิงใจ  แต่ใช่เพียงแง่งามของธรรมชาติ พวกเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่คุกคามเกาะช้างอย่างน่าใจหายด้วย ระหว่างทางไปที่พัก พวกเราไม่อาจมองเห็นชายหาดงาม และผืนแพรของท้องทะเลได้ เพราะพื้นที่ชายหาดถูกจับจองโดยร้านค้า ร้านอาหาร หากอยากจะสัมผัสธรรมชาติ เราต้องควักเงินจ่าย

ความหนักใจกับสภาพความจริงในสังคมหวนกลับมาในห้วงคำนึง … แต่ความหวังยังอยู่

ในการสัมมนา ๓ วัน ๒ คืน กระบวนการอบรมของอาจารย์ชัยวัฒน์ช่วยให้ชาวตราดตระหนักเห็นคุณค่าในท้องถิ่นของตน ทรัพยากรที่ตนมี เห็นโอกาสที่จะอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญา ธรรมชาติ วิถีชีวิตให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ และหลายคนเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับจังหวัดตราด รู้สึกขอบคุณบรรพบุรุษชาวตราดและชาวไทยที่ได้ดูแลรักษาธรรมชาติให้ชนรุ่นหลังอย่างเราได้ใช้และหาประโยชน์ รู้สึกขอบคุณชาวตราดในปัจจุบันที่ใส่ใจดูแลทรัพยากรให้คนทั้งชาติ รู้สึกขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการอบรมและผู้เข้าอบรมทุกท่าน ประกายตาของผู้เข้าอบรมที่ปรารถนาจะสร้างสรรค์สังคมทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ความหวังยังมีสำหรับประเทศของเรา

ผู้สังเกตกระบวนการและถอดบทเรียน

ดาวน์โหลดเนิ้อหา

Share