เวทีพัฒนาศักยภาพ

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

เวทีพัฒนาศักยภาพ

 

 

อีก 3 เวทีที่เหลือ คือ ภาคอีสานบน อีสานล่าง และเวทีกรุงเทพฯ  ส่วนรายละเอียดต่างๆ ติดต่อตามที่อยู่ด้านบนค่ะ

Share