30 Seconds

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

เปิดตัวจดหมายข่าวออน์ไลน์ใหม่ล่าสุด 30 Seconds ของโครงการภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ ที่จะทำหน้าที่หล่อเลี้ยงพลังการเรียนรู้การพัฒนาชีวิตและงานของผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรม และผู้ที่สนใจเพื่อความเจริญงอกงามไปด้วยกัน

เนื้อหาในฉบับนี้เป็นการเปิดตัวโครงการภายใต้ชื่อ “เปิดสนามการเรียนรู้ – open space” และเปิดใจผู้จัดการโครงการ /ผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรและการเปลี่ยนบทบาทมาเป็นทีมสนับสนุนการเรียนรู้ / แนะนำหนังสือน่าอ่าน และอื่นๆ

และทำไมจึงใช้ชื่อ 30 Seconds? ไปหาคำตอบในเล่มได้เลยค่ะ

download pdf ได้ที่นี่  คลิก

Share