สัมภาษณ์พิเศษ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (ตอนที่ 2 จบ)

Vedio ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

 

ความเดิมจากตอนที่ 1 อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ กล่าวถึงหลักสูตรทั้ง 5 วิชา นี้ได้แนวคิดมาจาก ปีเตอร์ เซงเก้ ในหนังสือ The Fifth Discipline (วิชาที่ 5) และมีโอกาสไปฝึกอบรม 2 หลักสูตรพื้นฐาน รวมไปถึงเวทีอื่นๆ ที่เซงเก้เคยร่วมกระบวนการ สิ่งที่สนใจ คือ คิดว่าเป็นวิชาที่สมบูรณ์ที่สุดในการสร้างองค์กรเรียนรู้ ในการสร้างชุมชนที่มีปณิธาน

เป้าหมายสูงสุดของการฝึกอบรมก็เพื่อสร้างคนให้มีหัวใจ มีสติปัญญา มีความกล้าหาญ กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรยากๆ เพื่อให้ประเทศชาติของเราน่าอยู่ เป็นแนวทางการอภิวัฒน์สังคมไทยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

Share