30 Seconds ฉบับเดือนตุลาคม Great Servant Leadership

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

Great Servant Leadership – ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้นำทางเราในเรื่องภาวะผู้นำ ที่เราควรจะเรียนรู้ ศึกษา และปฏิบัติตัวตามรอยพระยุคลบาท

 

Share

ใส่ความเห็น

Comment
Name*
Mail*
Website*