แนะนำหนังสือ

ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต(Transformative Scenario Planning)

Transform Cover2 cre crop

 

หนังสือ แปล Transformative Scenario Planning : ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต

เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของอดัม คาเฮน ซึ่งเดินทางไปทั่วโลกเพื่อนำเครื่องมือที่เรียกว่า “Scenario Planning” ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่มีแต่จะซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกวัน สำหรับหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นนัยยะสำคัญของการนำลงสู่การปฏิบัติจริงและ การสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทิศทางอนาคต สะท้อนถึงความจริงที่ว่าหากเราทุกคนเห็นภาพชุดเดียวกันและร่วมกันผลักดันไป สู่ภาพที่พึงประสงค์ภาพเดียวกันอนาคตประเทศของเราก็สามารถกำหนดได้จริง  

แปล โดยคณะแปลได้แก่ ดร.สันติ กนกธนาพร ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์

และสามารถสั่งซื้อได้ที่ สายชล  โทรศัพท์. 081-8289469 หรือ 0-2621-7815 โทรสาร. 0-2621-7816  e-mail :  ch_chinchan@hotmail.com

——————————————————————————————————–

เมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ : หนังสือเพื่อความเจริญงอกงามในชีวิตและสังคม  ปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ ๓

เขียนโดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ สุภาพ สิริบรรสพ และกรรณจริยา สุขรุ่ง
จำนวน 442 หน้า ราคา 280 บาท
สนับสนุนการพิมพ์โดย สสส.
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
วางจำหน่ายที่ร้าน Se-Ed ทุกสาขา ร้านหนังสือนายอินทร์ ศูนย์หนังสือจุฬา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ถ้อยคำจากผู้เขียน   <<<<คลิก

———————————————————————————————————–

“การเมืองเพื่อประชาชน : การค้นหาเสียงสาธารณะ ที่มีความรับผิดชอบ”

book_civil

ผู้เขียน : เดวิด แมทธิวส์
บรรณาธิการ : วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
ผู้แปล : พรรณิภา โสตถิพันธุ์ , พิกุล สิทธิประเสริฐกุล, ดร.ศุภกร รักใหม่, วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
คำนำโดย : เดวิด แมทธิวส์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
คำนิยมโดย : อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายแพทย์ประเวศ วะสี อานันท์ ปันยารชุน
จำนวน 312 หน้า ราคา 295 บาท พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา
จัดจำหน่ายโดย : บริษัทงานดี จำกัด (ในเครือมติชน)

“การเมืองเพื่อประชาชน : การค้นหาเสียงสาธารณะ ที่มีความรับผิดชอบ” แปล จากเรื่อง Politics for people : Finding A Respansible Voice เป็นหนังสือที่บรรจุเรื่อง “การเมืองเพื่อประชาชน” ไว้เต็มเปี่ยมทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ ความหมาย กรณีตัวอย่าง ตลอดจนความคิดความอ่านของผู้คนมากมาย โดยเฉพาะการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีประชาธิปไตยมั่นคงเข้มแข็งมาเป็นเวลานาน เรื่องราวต่างๆ ในเล่ม จะทำให้คุณได้เรียนรู้ถึงความลึกซึ้งของการเมืองภาคพลเมืองมากยิ่งขึ้น และถ้าคุณอยากรู้ว่าประชาธิปไตยที่ปราศจากพลเมืองเป็นอย่างไร? หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจประชาชนที่ถูกปลดแกจากการเป็น “พลเมือง” ได้เป็นอย่างดี ร่วมเปิดมุมมอง ความคิด และสัมผัสกับวิถีประชาธิปไตยในมิติของพลเมืองได้ในเล่ม

หนังสือ การเมืองเพื่อประชาชน “ค้นหาเสียงสาธารณะที่มีความรับผิดชอบ”

สามารถสั่งโดยตรงได้ ที่  สายชล  โทรศัพท์. 081-8289469 หรือ 0-2621-7815 โทรสาร. 0-2621-7816  e-mail :  ch_chinchan@hotmail.com

——————————————————————————————————————

เดอะ เวิลด์ คาเฟ่: สภากาแฟ สนทนาก่อพลังปัญญา สร้างอนาคต (The World Cafe)

theworldcafe

ฆวนนิต้า บราวน์ และ เดวิด ไอแซคส์ เขียน
กฤตศรี สามะพุทธิ และ เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร แปล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ (14.5 x 21.0 ซม.)
ความหนา 440 หน้า
ราคาปก : 390 บาท ราคาพิเศษ : 332 บาท

การนั่งดื่มจิบชา หรือดื่มกาแฟอันเป็นรูปแบบตามธรรมชาติของการพบปะกันของคนในสังคมนั้น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด ความรู้สึกของผู้คน การคิดเรื่องใหญ่ๆ และการแลกเปลี่ยนในกลุ่มคนจำนวนมาก อย่างเรื่องการเมือง การปฏิรูป นโยบายเศรษฐกิจ หรือการหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในชุมชน ก็สามารถทำให้อยู่ในบรรยากาศอันรื่นรมย์ เป็นกันเอง อย่างการดื่มกาแฟกับคนคุ้นเคยได้ ผลที่ได้รับก็ลุ่มลึกและยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ

เวิลด์ คาเฟ่ คือกระบวนการสนทนาที่ธรรมดา เรียบง่าย แต่เปี่ยมไปด้วยพลังในการกระตุ้นให้เกิดการสนทนาที่สำคัญ เกิดการสร้างลู่ทางการเป็นไปได้ใหม่ๆ การสนทนาแบบจึงให้ผลอันลึกซึ้งและก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่

เวิลด์ คาเฟ่ นั้นเรียบง่าย เป็นการเข้ามาแลกเปลี่ยนกันด้วยใจจริง พูดคุย รับฟัง แลกเปลี่ยนทัศนะ แล้วคำถามที่ดี การรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง ความคิดเห็นของทุกคนจะถูกผสมผสานเข้าด้วยกัน แล้วกลั่นกรองออกมาเป็นผลสรุปที่น่าทึ่ง

ฆวนนิต้า บราวน์ กล่าวไว้ว่า ทั้งธุรกิจ สุขภาพอนามัย การศึกษา รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน หรือชุมชน เวิลด์ คาเฟ่ก็สามารถช่วยสมทบส่วนได้อย่างสำคัญ เมื่อมีเป้าหมายขับเน้นไปที่การใช้การสนทนาเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อัน สร้างสรรค์ การเรียนรู้ร่วมกัน และการเกิดปัญญาร่วมที่ไตร่ตรองตรวจสอบจากชีวิตจริง โดยเฉพาะเมื่อทำงานกลุ่มใหญ่เกินกว่าเวทีสนทนาแบบเดิมๆ จะสามารถจัดขึ้นได้

สั่งซื้อได้ที่ เสมสิกขาลัย