สรรสร้างเครือข่ายแห่งพลัง (Creating energetic network )

บทความ

          “ในภาพยนตร์  Lunch Box เมนูต้องมนต์รัก เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายที่มีพลังในยุคนี้ได้อย่างไร”

คำถามนี้ เป็นคำถามสำคัญของเวที สรรสร้างเครือข่ายแห่งพลัง หรือ   Creating energetic network   ที่ต้องนำไปครุ่นคิดต่อเพื่อสนทนากันให้ตกผลึก

เพราะเราอยู่ในโลกแห่งเครือข่าย ที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายพึ่งพิงอิงอาศัย และเชื่อมโยงกันและกันอย่างไม่สิ้นสุด ในโลกแบบนี้ การจัดการและสั่งการจากศูนย์กลาง และใช้มาตรฐานกลาง ไม่อาจรับมือกับปัญหา ที่มีความสลับซับซ้อนและหลากหลายในแต่ละพื้นถิ่นได้ หนำซ้ำ ความพยายามที่จะจัดการจากศูนย์กลางแบบเป็นมาตรฐานเดียว จะยิ่งทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอีก

Read More

เวทีสร้างหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากสุโขทัยสู่แม่สอด

บทความ

วันที่ ๔-๘ มกราคม ต้นรับปีใหม่ ๒๕๕๖

นับเป็นข่าวดีที่มีเวทีสร้างหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคประชาชน โดยการสนับสนุนของสำนักงานปฏิรูป (สปร.)

ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖

อากาศที่เมืองเก่าสุโขทัยกำลังสบาย เวทีที่เคยเคร่งขรึม จริงจัง ได้ผ่อนคลายด้วยธรรมชาติบ้านทุ่ง และมนต์ขลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของสุโขทัย ทำให้ผู้เข้าร่วมเวที (ซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยเหตุผลร้อยแปดอย่างของผู้จัดการโครงการ) ได้พลังจากธรรมชาติรอบกาย อิ่มเอม และจินตนาการกว้างไกล ซึ่งธรรมชาตินี้เองเป็นสิ่งสามัญที่สุดที่เรามักจะหลงลืมผัสสะส่วนนี้ไป

ภาพนี้ขอบรรยายว่า “ห้องเรียนรู้ธรรมชาติ โล่งกว้าง หญ้าเขียวแทรกตัวผ่านดินชุ่ม ลมเย็นสัมผัสผิวกายชวนฝัน เสียงจิบจิบ อ๊อบๆแอ๊บๆ เคล้าเสียงเครื่องสูบน้ำอย่างสม่ำเสมอ … และพวกเราเฝ้ามองพระอาทิตย์ลับยอดดอยพร้อมกัน”

Read More

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (ภาคใต้)

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

(กล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงการ ทำเจตจำนงค์และบริบทของเวทีให้กระจ่างชัด ก่อนเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนฯ)

วันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ มูลนิธิการเรียนรู้พัฒนาประชาสังคม โดยอ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในโครงการเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคประชาชน โดยการสนับสนุนของสำนักงานปฏิรูป ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดยเหตุผลในการจัดโครงการ คือ

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จะย่างเข้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  อันเป็นปีที่เวียนบรรจบครบรอบ ๔๐ ปี วีรชน ๑๔ ตุลาฯ  ถ้านับเป็นวัยของคนคนหนึ่ง  ต้องถือว่าเข้าสู่วัยสำคัญของชีวิต ที่มีทั้งประสบการณ์อันโชกโชน และยังมีพลังงานในการทำงานในอนาคตอีกสองสามทศวรรษหน้า

Read More